Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-07-2021 gepubliceerd door Oudewater. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2021-34086".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Geo informatie (gemeente) Oudewater
Jaargang 2021
Maker Oudewater
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-PlanRuimtelijk-Web-ZM/2.16/xml/MC-DRP-PlanRuimtelijk-Web-ZM.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2021-07-06
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan identificatie nummer NL.IMRO.0589.bpijsselvere1719-VA01
Taal nl
Titel Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan IJsselvere 17/19 en besluit omgevingsvergunning OLO4772853
Type ruimtelijk plan bestemmingsplan
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Verwijzing stcrt-2021-34086
Volgnummer 34086