Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-06-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-33226".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-06-22
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2021-33226
Jaargang 2021
Onderwerp Economie | Ondernemen
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-06-25
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 33226
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 22 juni 2021, nr. WJZ/ 21164470, tot wijziging van de Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 in verband met de aanpassing van de datum voor de aanvraag tot vaststelling van de subsidie voor het vierde kwartaal van 2020
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties