Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-06-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-31525".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikelen 7.2 Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, 1.3 Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire; 1.3 Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Sint-Eustatius en 1.3 Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Saba
Identifier stcrt-2021-31525
Jaargang 2021
Onderwerp Zorg en gezondheid | Gezondheidsrisico's
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-06-16
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 31525
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 juni 2021, kenmerk 2379239-1011097-PDC19 tot wijziging van het Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden en zeer hoogrisicogebieden, Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Bonaire, Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Sint-Eustatius en Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Saba in verband met een wijziging in de aangewezen gebieden
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties