Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-06-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-30060".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-06-08
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel 5, aanhef en zevende lid, onderdeel b, van de Wet arbeid vreemdelingen BES en de artikel 10, aanhef en onderdelen u en v, van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2009
Identifier stcrt-2021-30060
Jaargang 2021
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Onderwerp Bestuur | De Nederlandse Antillen en Aruba
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-06-16
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 30060
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Beleidsregel van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 juni 2021, nr. 2021-0000026520, tot vaststelling van beleidsregels op grond van de Wet arbeid vreemdelingen BES (Beleidsregel RCN-Unit SZW toepassing arbeidsmarkttoets Wav BES Bonaire)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties