Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-06-2021 gepubliceerd door Rijkswaterstaat. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2021-30000".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2021-30000
Jaargang 2021
Onderwerp Natuur en milieu | Water
Organisatietype dienst en agentschap
Publicatiedatum 2021-06-11
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 30000
Publicerende organisatie Rijkswaterstaat
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Kennisgeving ontwerpbesluit vergunning Waterwet gemeente Nijmegen, Rijkswaterstaat
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties