Kennisgeving ontwerpbesluit vergunning Waterwet gemeente Nijmegen, Rijkswaterstaat

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft het voornemen om een watervergunning aan de gemeente Nijmegen te verlenen.

De vergunning heeft betrekking op het herinrichten van de landtong ter hoogte van de Waalhaven en het aanleggen en behouden van een voetgangersbrug over de invaart van de Waalhaven aan de linkeroever van de Waal ter hoogte van kmr 884.600 in de gemeente Nijmegen.

Terinzagelegging

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt van 14 juni 2021 tot en met 26 juli 2021 ter inzage bij Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Van Nieuwenhuizenweg 8, 6874 NE te Wolfheze. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om de stukken fysiek in te zien, kan dat als gevolg van de getroffen Corona-maatregelen uitsluitend op afspraak. Hiervoor kunt u contact opnemen met afdeling Vergunningverlening via het e-mailadres on-vergunningen@rws.nl. Daarnaast kunt u de stukken digitaal opvragen via e-mailadres on-vergunningen@rws.nl, onder vermelding van zaaknummer RWSZ2021-00005669.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kunnen zienswijzen worden ingediend onder vermelding van zaaknummer RWSZ2021-00005669 bij de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Rijkswaterstaat Oost-Nederland, afdeling Vergunningverlening, Postbus 2232, 3500 GE UTRECHT of per email gericht aan on-vergunning@rws.nl.

Inlichtingen

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat Oost-Nederland via het e-mailadres on-vergunningen@rws.nl.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, namens deze, Afdelingshoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Oost-Nederland, M. Witte

Naar boven