Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-06-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-29580".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-06-01
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2021-29580
Jaargang 2021
Onderwerp Zorg en gezondheid | Voeding
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-06-09
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 29580
Publicerende organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 1 juni 2021, nr. WJZ/ 21093852, houdende vaststelling van de Regeling schoolfruit, -groenten en -zuivel 2021
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties