Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-06-2021 gepubliceerd door overig. De publicatie is van het type Verzekeringswezen en heeft als identifier "stcrt-2021-28995".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2021-28995
Jaargang 2021
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Organisatietype dienst en agentschap
Publicatiedatum 2021-06-08
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 28995
Publicerende organisatie overig
Rubriek Verzekeringswezen
Taal nl
Titel Verzekeringswezen: Overdracht van rechten en verplichtingen uit overeenkomsten van levensverzekering ingevolge Afdeling 3.5.1a van de Wet op het financieel toezicht
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties