Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-06-2021 gepubliceerd door Zeeland. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2021-28945".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Bijlage Bestemmingsplan Herinrichting Kruispolder|exb-2021-33115
Bijlage Bestemmingsplan Bijlagen|exb-2021-33116
Bijlage Vaststellingsbesluit gemeente Hulst|exb-2021-33117
Bijlage Situatieschets Herinrichting Kruispolder|exb-2021-33118
Bijlage AV-besluit projectplan|exb-2021-33119
Bijlage Nota van zienswijze|exb-2021-33120
Bijlage Goedkeuring GS|exb-2021-33121
Bijlage Projectplan Waterwet|exb-2021-33122
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Geo informatie (provincie) Zeeland
Jaargang 2021
Maker Zeeland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-PlanRuimtelijk-Web-ZM/2.16/xml/MC-DRP-PlanRuimtelijk-Web-ZM.xml
Organisatietype provincie
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2021-06-09
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan identificatie nummer NL.IMRO.0677.bpbuitenkruisp-001V
Taal nl
Titel Provincie Zeeland – Kennisgeving publicatie projectplan Waterwet en bestemmingsplan Herinrichting Kruispolder en uitbreiding gemaal, inclusief Nota van zienswijzen
Type ruimtelijk plan bestemmingsplan
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Verwijzing stcrt-2021-28945
Volgnummer 28945