Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-05-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-27584".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-05-26
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikelen 9, vijfde lid en 24, tweede lid, van de Vreemdelingenwet 2000, de artikelen 1.17, onderdeel a en 3.42, eerste lid, onderdeel e, van het Vreemdelingenbesluit 2000 en artikel 1o, eerste lid, onderdeel b, tweede en derde lid, van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen
Identifier stcrt-2021-27584
Jaargang 2021
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Onderwerp Migratie en integratie | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-05-31
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 27584
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 26 mei 2021, nummer 3341012, houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderdeenenzeventigste wijziging)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties