Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-02-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-2630".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-01-15
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel 3, eerste lid, onderdeel f, artikel 4, eerste en tweede lid, en artikel 5 van de Kaderwet subsidies I en M en artikel 4, eerste en tweede lid, artikel 6, zesde lid, artikel 8, eerste en tweede lid, artikel 9, artikel 10, tweede lid, artikel 13, artikel 22, tweede lid, en artikel 23, derde en vijfde lid, van het Kaderbesluit subsidies I en M;
Identifier stcrt-2021-2630
Jaargang 2021
Onderwerp Economie | Transport
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-02-05
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 2630
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 15 januari 2021, nr. IENW/BSK-2021/4465, tot wijziging van de Subsidieregeling Demonstratie Klimaattechnologieën en -innovaties in transport in verband met de aanvraagperiode 2021
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties