Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-25721".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-05-25
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 1, eerste lid, van de Wet ammoniak en veehouderij
Identifier stcrt-2021-25721
Jaargang 2021
Onderwerp Landbouw | Dieren
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-06-01
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 25721
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 25 mei 2021, nr. IENW/BSK-2021/128399, tot wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij in verband met actualisering van bijlage 1
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties