Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-05-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-24305".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-05-06
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 58p, derde lid, onder a en onder b, van de Wet publieke gezondheid
Identifier stcrt-2021-24305
Jaargang 2021
Onderwerp Zorg en gezondheid | Gezondheidsrisico's
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-05-07
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 24305
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 mei 2021, met kenmerk: 2355467-1008089-PDC19 tot wijziging van het Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden, Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Saba, Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Bonaire en Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Sint-Eustatius in verband met een wijziging in de aangewezen hoogrisicogebieden
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties