Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-05-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-22269".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-04-26
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Kaderwet SZW-subsidies
Identifier stcrt-2021-22269
Jaargang 2021
Onderwerp Economie | Ondernemen
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-05-04
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 22269
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 april 2021, 2021-0000066094, tot wijziging van de Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid in verband met het langer openstellen van het aanvraagtijdvak voor de vijfde tranche
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties