Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-03-2021 gepubliceerd door Koninklijke Bibliotheek. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2021-15688".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2021-15688
Jaargang 2021
Onderwerp Sociale zekerheid | Gezin en kinderen
Organisatietype zelfstandig bestuursorgaan
Publicatiedatum 2021-03-31
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 15688
Publicerende organisatie Koninklijke Bibliotheek
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Regeling tot wijziging van de Tijdelijke subsidieregels Kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders, Koninklijke Bibliotheek
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties