Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-01-2021 gepubliceerd door Opsterland. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2021-1538".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Geo informatie (coördinaten) 201570.958 564210.606
Geo informatie (gemeente) Opsterland
Jaargang 2021
Maker Opsterland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-PlanRuimtelijk-Web-ZM/2.13/xml/MC-DRP-PlanRuimtelijk-Web-ZM.xml
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 9244BX 39
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2021-01-13
Referentienummer 008650099
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan identificatie nummer NL.IMRO.0086.02BPVlaslaan2-0201
Straatnaam Vlaslaan
Taal nl
Titel Ontwerpbestemmingsplan “Vlaslaan - MFA te Beetsterzwaag” / Beeldkwaliteitsplan MFA de Finne Beetsterzwaag
Type ruimtelijk plan bestemmingsplan
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Verwijzing stcrt-2021-1538
Volgnummer 1538
Woonplaats Beetsterzwaag