Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-03-2021 gepubliceerd door Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-14603".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-03-22
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Vreemdelingenwet 2000, het Vreemdelingenbesluit 2000 en het Voorschrift Vreemdelingen 2000
Identifier stcrt-2021-14603
Jaargang 2021
Onderwerp Migratie en integratie | Organisatie en beleid
Onderwerp Migratie en integratie | Nederlanderschap
Organisatietype dienst en agentschap
Publicatiedatum 2021-03-31
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 14603
Publicerende organisatie Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 22 maart 2021, nummer WBV 2021/4, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties