Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-03-2021 gepubliceerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2021-14571".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2021-14571
Jaargang 2021
Onderwerp Economie | Ondernemen
Organisatietype dienst en agentschap
Publicatiedatum 2021-03-24
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 14571
Publicerende organisatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Besluit tot (gedeeltelijke) goedkeuring van certificatieschema “Sustainable Forestry Initiative” (SFI) voor de toepassing van het Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties