Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-03-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-14215".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-03-24
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op de artikelen 2, eerste lid, 4, 8, eerste lid en tweede lid, onderdeel b, 9, 22 en 23, vijfde lid, van het Kaderbesluit subsidies I en M;
Identifier stcrt-2021-14215
Jaargang 2021
Onderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-03-26
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 14215
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 24 maart 2021, nr. IENW/BSK-2021/52913, houdende vaststelling van de Tijdelijke subsidieregeling stimulering modal shift van weg naar water of van weg naar spoor 2021
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties