Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-03-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-13714".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-03-23
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 5.2 Wet IB 2001; artikel 25c AWR
Identifier stcrt-2021-13714
Jaargang 2021
Onderwerp Financiën | Belasting
Onderwerp Recht | Bezwaar en klachten
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-03-25
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 13714
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Inkomstenbelasting. Aanwijzing bezwaarschriften tegen aanslagen inkomstenbelasting 2020 als massaal bezwaar
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties