Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-03-2021 gepubliceerd door Havenbedrijf Rotterdam. De publicatie is van het type Bekendmakingen aan de scheepvaart en heeft als identifier "stcrt-2021-13547".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2021-13547
Jaargang 2021
Onderwerp Verkeer | Water
Organisatietype dienst en agentschap
Publicatiedatum 2021-03-19
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 13547
Publicerende organisatie Havenbedrijf Rotterdam
Rubriek Bekendmakingen aan de scheepvaart
Taal nl
Titel Vrijstelling voortdurend toezicht op stilliggende binnentankschepen in de havens van Rotterdam 2021
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties