Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-03-2021 gepubliceerd door Heumen. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2021-12505".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Geo informatie (gemeente) Heumen
Grondslag N.v.t.
Jaargang 2021
Maker Heumen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-ZM/2.16/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-ZM.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2021-03-12
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht op percelen locatie Zilverberg te Overasselt
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Verwijzing stcrt-2021-12505
Volgnummer 12505