Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-03-2021 gepubliceerd door Medemblik. De publicatie is van het type Verkeersbesluiten en heeft als identifier "stcrt-2021-11232".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Bijlage Situatie Schootsvel te Medemblik|exb-2021-12718
Citeertitel Gemeente Medemblik - Wijziging voorrangssituatie - Kruispunt Almereweg met Schootsvel te Medemblik
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Medemblik
Geo informatie (coördinaten) 135069.596 530437.352
Jaargang 2021
Maker Medemblik
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-VB-Web-CB/3.16/xml/MC-DRP-VB-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 1671NW 2
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2021-03-04
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verkeersbesluiten
Straatnaam Schootsvel
Taal nl
Titel Verkeersbesluit wijziging voorrangssituatie kruispunt Almereweg met Schootsvel te Medemblik
Type verkeersbesluit plaatsing of verwijdering van verkeerstekens
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Vereiste van besluit Wegenverkeerswet 1994, art. 15, lid 1
Verkeersborden B4
Verkeersborden B5
Verkeersborden B6
Verwijzing stcrt-2021-11232
Volgnummer 11232
Wegcategorie Gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom
Wegcategorie Erftoegangsweg binnen de bebouwde kom
Weggebruiker bestuurders van een motorrijwiel, scooter, personenauto of bestelauto
Woonplaats Medemblik