Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-03-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-11075".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-02-27
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 3 van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies en de artikelen 2, derde lid, 4, derde lid, 5, eerste lid, 8, derde lid, en 9, tweede lid, van de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking
Identifier stcrt-2021-11075
Jaargang 2021
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-03-03
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 11075
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 27 februari 2021, nr. WJZ /20244719, tot openstelling van de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking voor 2021 (Besluit openstelling Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking 2021)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties