Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-03-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-10635".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel 46, eerste lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 55 van Verordening (EU) nr. 528/2012;
Identifier stcrt-2021-10635
Jaargang 2021
Onderwerp Landbouw | Planten
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-03-02
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 10635
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Vrijstelling op grond van artikel 46, eerste lid van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden inzake het biocide Maxforce Quantum (Vrijstelling Maxforce Quantum Mediterraan draaigatje 2021)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties