Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-02-2020 gepubliceerd door Wijchen. De publicatie is van het type Instelling gemeenschappelijke regelingen en heeft als identifier "stcrt-2020-8280".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Recht | Organisatie en beleid
Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Druten Wijchen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Wijchen
Geo informatie (gemeente) Druten
Geo informatie (gemeente) Wijchen
Grondslag Wet gemeenschappelijke regelingen]|[1.0:c:BWBR0003740&g=2018-06-13
Grondslag Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&g=2019-01-01
Jaargang 2020
Maker Wijchen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-InstellingGR-Web-CB/1.7/xml/MC-DRP-InstellingGR-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2020-02-07
Regeling CVDR601959_2
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Instelling gemeenschappelijke regelingen
Taal nl
Titel Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Druten-Wijchen
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Verwijzing stcrt-2020-8280
Volgnummer 8280