Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-02-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2020-7743".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-02-01
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2020-7743
Jaargang 2020
Onderwerp Landbouw | Planten
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-02-07
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 7743
Publicerende organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 1 februari 2020, nr. WJZ/ 19298416, tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies in verband met de wijziging van subsidiemodule Energie-efficiëntie glastuinbouw
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties