Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-12-2020 gepubliceerd door Amsterdam. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2020-67480".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Geo informatie (gemeente) Amsterdam
Jaargang 2020
Maker Amsterdam
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-PlanRuimtelijk-Web-ZM/2.13/xml/MC-DRP-PlanRuimtelijk-Web-ZM.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2020-12-23
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan identificatie nummer NL.IMRO.0363.K1904BPGST-OW01
Taal nl
Titel Gemeente Amsterdam - ontwerpbestemmingsplan - Zuidas-Vivaldi kavel 13, kavel voormalig Drentestaete fase I en 2e partiële herziening
Type ruimtelijk plan bestemmingsplan
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Verwijzing stcrt-2020-67480
Volgnummer 67480