Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-12-2020 gepubliceerd door Lelystad. De publicatie is van het type Instelling gemeenschappelijke regelingen en heeft als identifier "stcrt-2020-67163".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland 2017
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Lelystad
Geo informatie (gemeente) Lelystad
Geo informatie (provincie) Flevoland
Geo informatie (waterschap) Waterschap Zuiderzeeland
Grondslag artikel 9 van de Wet veiligheidsregio’s]|[1.0:c:BWBR0027466&artikel=9&g=2019-01-01
Grondslag artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen]|[1.0:c:BWBR0003740&artikel=1&g=2018-06-13
Jaargang 2020
Maker Lelystad
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-InstellingGR-Web-CB/2.3/xml/MC-DRP-InstellingGR-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2020-12-17
Regeling CVDR622095_2
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Instelling gemeenschappelijke regelingen
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad houdende de wijziging van de gemeenschappelijke regeling "Veiligheidsregio Flevoland 2008, gewijzigd 2010" [Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland 2017]
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Verwijzing stcrt-2020-67163
Volgnummer 67163