Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-12-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2020-66967".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-12-14
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 2.4a, vijfde lid, van het Besluit zorgverzekering
Identifier stcrt-2020-66967
Jaargang 2020
Onderwerp Zorg en gezondheid | Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
Onderwerp Zorg en gezondheid | Verzekeringen
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-12-22
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 66967
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 14 december 2020, kenmerk 1784358-214508-Z, houdende wijziging van de Regeling zorgverzekering in verband met de opname van enkele geneesmiddelen in het basispakket
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties