Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-12-2020 gepubliceerd door Rotterdam. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2020-66834".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Economie | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Geo informatie (gemeente) Rotterdam
Grondslag http://www.kansenvoorwest2.nl/nl/programma/wet-en-regelgeving/
Jaargang 2020
Maker Rotterdam
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-PlanOverig-Web-ZM/2.13/xml/MC-DRP-PlanOverig-Web-ZM.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2020-12-16
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overig
Taal nl
Titel (Deel)subsidieplafonds EFRO Operationeel Programma West-Nederland 2014-2020
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Verwijzing stcrt-2020-66834
Volgnummer 66834