Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-12-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2020-66703".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-12-14
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikelen 6 en 7 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken; artikel 7.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006
Identifier stcrt-2020-66703
Is vereist door stcrt-2020-66703-n1
Jaargang 2020
Materiële uitwerkingtreding 2024-01-01
Onderwerp Economie | Handel
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-12-21
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 66703
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 14 december 2020, nr. Min-BuZa.2020.6264-19, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Derde openstelling Subsidieprogramma DHI 2019–2023)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties