Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-12-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2020-65137".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-12-07
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2020-65137
Jaargang 2020
Onderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-12-14
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 65137
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 7 december 2020, nr. WJZ/ 20290091, tot vaststelling van de subsidieplafonds en termijnen van openstelling van EZK-subsidie-instrumenten en LNV-subsidie-instrumenten en tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies in verband met een technische aanpassing (Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2021)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties