Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-12-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2020-62676".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-12-17
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 1.5, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012
Identifier stcrt-2020-62676
Jaargang 2020
Onderwerp Natuur en milieu | Geluid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-12-18
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 62676
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 december 2020, nr. 2020-0000683510, tot wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 inzake de bepalingsmethode voor het geluidsniveau van buiten de uitwendige scheidingsconstructie van een bouwwerk opgestelde installaties voor warmte- of koudeopwekking
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties