Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-12-2020 gepubliceerd door Mondriaan Fonds. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2020-62364".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 10, lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid
Identifier stcrt-2020-62364
Jaargang 2020
Onderwerp Cultuur en recreatie | Cultuur
Organisatietype zelfstandig bestuursorgaan
Publicatiedatum 2020-12-14
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 62364
Publicerende organisatie Mondriaan Fonds
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Deelregeling Erfgoed Innovatie
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties