Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-12-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2020-62281".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-11-23
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel 7, vierde lid, van de Cessantiawet BES, artikel 7, vierde lid, van de Arbeidsvrederegeling BES, artikel 7b, derde lid, van de Pensioenwet BES, de artikelen 7b, derde lid, 8a, eerste, tweede en vierde lid, 14, derde lid, en 27 van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES, de artikelen 12a, eerste, tweede en vierde lid, 17, derde lid, en 30 van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, artikel 10, eerste lid, van de Wet kinderbijslagvoorziening BES, de artikelen 5, negentiende lid, 5a, eerste en derde lid en 8, derde lid, van de Wet ongevallenverzekering BES, de artikelen 5, tweede lid en 8, vierde lid, van de Wet ziekteverzekering BES;
Identifier stcrt-2020-62281
Jaargang 2020
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Bestuur | De Nederlandse Antillen en Aruba
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-12-01
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 62281
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 november 2020, 2020-0000127560, houdende wijziging van bedragen en vaststelling van percentages en bedragen voor Caribisch Nederland ten gevolg van de consumentenprijsindexcijfers voor 2021
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties