Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 november 2020, 2020-0000127560, houdende wijziging van bedragen en vaststelling van percentages en bedragen voor Caribisch Nederland ten gevolg van de consumentenprijsindexcijfers voor 2021

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 7, vierde lid, van de Cessantiawet BES, artikel 7, vierde lid, van de Arbeidsvrederegeling BES, artikel 7b, derde lid, van de Pensioenwet BES, de artikelen 7b, derde lid, 8a, eerste, tweede en vierde lid, 14, derde lid, en 27 van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES, de artikelen 12a, eerste, tweede en vierde lid, 17, derde lid, en 30 van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, artikel 10, eerste lid, van de Wet kinderbijslagvoorziening BES, de artikelen 5, negentiende lid, 5a, eerste en derde lid en 8, derde lid, van de Wet ongevallenverzekering BES, de artikelen 5, tweede lid en 8, vierde lid, van de Wet ziekteverzekering BES;

Besluit:

ARTIKEL I ARBEIDSVREDEREGELING BES

Het bedrag per uur, genoemd in artikel 7, eerste lid, van de Arbeidsvrederegeling BES, komt te luiden: USD 108.

ARTIKEL II VASTSTELLING PREMIEPERCENTAGE CESSANTIAWET BES

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 7, derde lid, van de Cessantiawet BES, wordt vastgesteld op 0,10%.

ARTIKEL III REGELING PENSIOENWET BES

Artikel 7 van de Regeling Pensioenwet BES komt te luiden:

Artikel 7. Hoogte bedragen

De bedragen, bedoeld in artikel 7b, eerste lid, van de wet, worden vastgesteld op:

 • 1. USD 1606, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

 • 2. USD 1593, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

 • 3. USD 1580, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba; en

 • 4. USD 1580, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

ARTIKEL IV WET ALGEMENE OUDERDOMSVERZEKERING BES

De Wet algemene ouderdomsverzekering BES wordt als volgt gewijzigd:

A

Het bedrag van het ouderdomspensioen, genoemd in artikel 7, komt te luiden:

USD 684, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire, USD 827, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius, USD 815, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba en USD 684, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

B

Artikel 7a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het bedrag van de toeslag, genoemd in artikel 7a, eerste lid, komt te luiden:

USD 468, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire, USD 566, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius, USD 558, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba en USD 468, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

2. Het bedrag van het gezamenlijk inkomen per jaar, genoemd in artikel 7a, eerste lid en derde lid, onderdeel e, komt te luiden:

USD 14.978, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire, USD 18.109, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius, USD 17.859, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba en USD 14.978, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

ARTIKEL V VASTSTELLING PERCENTAGE PREMIE WET ALGEMENE OUDERDOMSVERZEKERING BES

1. De hoogte van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 7b, eerste lid, van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES, wordt vastgesteld op:

USD 0 voor het openbaar lichaam Bonaire, USD 48 voor het openbaar lichaam Sint Eustatius en USD 68 voor het openbaar lichaam Saba.

2. Het percentage van de premie, bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES, wordt vastgesteld op 25%.

ARTIKEL VI WET ALGEMENE WEDUWEN- EN WEZENVERZEKERING BES

De Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het bedrag van het weduwenpensioen voor de weduwe jonger dan 40 jaar, genoemd in het eerste lid, onderdeel a, komt te luiden:

USD 316, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire, USD 382, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius, USD 377, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba en USD 316, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

2. Het bedrag van het weduwenpensioen voor de weduwe van 40 tot en met 48 jaar, genoemd in het eerste lid, onderdeel b, komt te luiden:

USD 414, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire, USD 501, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius, USD 494, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba en USD 414, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

3. Het bedrag van het weduwenpensioen voor de weduwe van 49 tot en met 57 jaar, genoemd in het eerste lid, onderdeel c, komt te luiden:

USD 519, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire, USD 627, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius, USD 618, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba en USD 519, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

4. Het bedrag van het weduwenpensioen voor de weduwe van 58 tot de leeftijd waarop recht op ouderdomspensioen ontstaat, genoemd in het eerste lid, onderdeel d, komt te luiden:

USD 684, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire, USD 827, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius, USD 815, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba en USD 684, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

5. Het bedrag van het weduwenpensioen voor een weduwe die invalide is of die een of meer kinderen heeft die geheel te harer laste komen en recht hebben op wezenpensioen, genoemd in het derde lid, komt te luiden:

USD 684, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire, USD 827, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius, USD 815, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba en USD 684, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

B

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het bedrag van het wezenpensioen voor een ouderloos kind jonger dan 10 jaar, genoemd in het eerste lid, komt te luiden:

USD 249, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire, USD 302, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius, USD 297, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba en USD 249, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

2. Het bedrag van het wezenpensioen voor een ouderloos kind van 10 jaar of ouder, maar jonger dan 15 jaar, genoemd in het eerste lid, komt te luiden:

USD 273, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire, USD 331, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius, USD 326, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba en USD 273, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

3. Het bedrag van het wezenpensioen voor een vaderloos onderscheidenlijk moederloos kind jonger dan 10 jaar, genoemd in het tweede lid, komt te luiden:

USD 229, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire, USD 277, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius, USD 273, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba en USD 229, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

4. Het bedrag van het wezenpensioen voor een vaderloos onderscheidenlijk moederloos kind van 10 jaar of ouder, maar jonger dan 15 jaar, genoemd in het tweede lid, komt te luiden:

USD 249, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire, USD 302, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius, USD 297, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba en USD 249, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

5. Het bedrag van het wezenpensioen, genoemd in het derde lid, voor een kind als bedoeld in artikel 9, vijfde lid, voor zover het voldoet aan artikel 9, eerste lid, onderdelen a of b, komt te luiden:

USD 273, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire, USD 331, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius, USD 326, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba en USD 273, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

6. Het bedrag van het wezenpensioen, genoemd in het derde lid, voor een kind als bedoeld in artikel 9, vijfde lid, voor zover het voldoet aan artikel 9, eerste lid, onderdelen c of d, komt te luiden:

USD 315, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire, USD 381, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius, USD 376, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba en USD 315, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

ARTIKEL VII VASTSTELLING PERCENTAGE PREMIE WET ALGEMENE WEDUWEN- EN WEZENVERZEKERING BES

Het percentage van de premie, bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, wordt vastgesteld op 1,3%.

ARTIKEL VIII WET KINDERBIJSLAGVOORZIENING BES

Artikel 9 van de Wet kinderbijslagvoorziening BES wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. Het bedrag in onderdeel a komt te luiden: USD 85.

 • 2. Het bedrag in onderdeel b komt te luiden: USD 87.

3. Het bedrag in onderdeel c komt te luiden: USD 86.

ARTIKEL IX REGELING AOV EN AWW BIJDRAGEN AAN ZORGINSTELLINGEN BES

Artikel 1 van de Regeling AOV en AWW bijdragen aan zorginstellingen BES wordt als volgt gewijzigd:

1. Het bedrag, genoemd in onderdeel a, komt te luiden: USD 68.

2. Het bedrag, genoemd in onderdeel b, komt te luiden: USD 82.

3. Het bedrag, genoemd in onderdeel c, komt te luiden: USD 82.

ARTIKEL X VASTSTELLING PREMIEPERCENTAGE WET ONGEVALLENVERZEKERING BES

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Wet ongevallenverzekering BES, wordt vastgesteld op 0,30%.

ARTIKEL XI VASTSTELLING BEDRAGEN WET ONGEVALLENVERZEKERING BES

1. Het bedrag, bedoeld in artikel 5, negentiende lid, van de Wet ongevallenverzekering BES, wordt voor een werknemer met een zesdaagse werkweek vastgesteld op:

 • a. USD 122,03, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

 • b. USD 147,59, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius; en

 • c. USD 145,48, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba.

2. Het bedrag, bedoeld in artikel 5, negentiende lid, van de Wet ongevallenverzekering BES, wordt voor een werknemer met een vijfdaagse werkweek of een werkweek van minder dan vijf dagen vastgesteld op:

 • a. USD 146,44, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

 • b. USD 177,11, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius; en

 • c. USD 174,57, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba.

ARTIKEL XII WET ONGEVALLENVERZEKERING BES

Het bedrag, genoemd in artikel 5, negende lid, van de Wet ongevallenverzekering BES, komt te luiden: USD 624.

ARTIKEL XIII VASTSTELLING PREMIEPERCENTAGE WET ZIEKTEVERZEKERING BES

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 8, derde lid, van de Wet ziekteverzekering BES, wordt vastgesteld op 1,30%.

ARTIKEL XIV INWERKINGTREDING

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 november 2020

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van ‘t Wout

TOELICHTING

Jaarlijks vindt de vaststelling van consumentenprijsindexcijfers voor Caribisch Nederland plaats, alsmede in aansluiting daarop aanpassing van bedragen van tegemoetkomingen en uitkeringen, van premiepercentages van werknemersverzekeringen en volksverzekeringen, van het maximumdagloon voor de werknemersverzekeringen, van de bedragen genoemd in de Regeling Pensioenwet BES, van de begrafeniskosten en van de schadeloosstelling voor de bemiddelaar (Arbeidsvrederegeling BES).

De onderhavige indexatie geschiedt per 1 januari 2021, met daarbij als basis het consumentenprijsindexcijfer voor het derde kwartaal van 2020 zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De door het CBS gemeten ontwikkeling is respectievelijk –4,8% voor Bonaire, –3,3% voor Sint Eustatius en –1,6% voor Saba. De negatieve prijsindex voor alle drie de eilanden binnen Caribisch Nederland zijn deels toe te schrijven aan de toeslagen die de overheid per 1 mei 2020 verstrekt op elektriciteit, water en internet. De vaste gebruikstarieven voor elektriciteit en water zijn hierdoor nul, en op vaste internetverbindingen is er een maandelijkse korting van 25 dollar. Dit betekent dat er sprake is van deflatie.

Gezien de coronacrisis is het nu niet opportuun om het minimumloon en de uitkeringen te verlagen. In plaats van deze verlaging, is ervoor gekozen om niet te indexeren. Dit betreft een tijdelijke maatregel. Alle bedragen, met uitzondering van de kinderbijslag, blijven daarom per 1 januari 2021 gelijk aan de bedragen in 2020. Zodra de tijdelijke maatregelen, die hebben geleid tot deze deflatie, per 2022 zijn afgelopen, zal de gebruikelijke manier van indexeren worden hervat. Op deze manier lopen de indexeringen en het niveau van de uitkeringen per 2023 weer in lijn met het basispad en zijn er geen structurele kosten verbonden aan deze maatregel.

De kinderbijslag wordt wel verhoogd met 2,4% als gevolg van middelen die vrijkomen uit de verhoging van het kindgebonden budget voor het derde kind in Europees Nederland. Aangezien er in Caribisch Nederland geen kindgebonden budget is, wordt de kinderbijslag verhoogd. Dit komt neer op 2 USD per kind per maand. Alle andere bedragen blijven ongewijzigd.

De telkens voor één jaar vast te stellen premiepercentages volksverzekeringen zijn ten opzichte van 2020 ongewijzigd gebleven.

Jaarlijks vindt ook de vaststelling van de percentages van de werkgeverspremies voor Caribisch Nederland plaats. Het betreft de premies voor de Cessantia, ongevallenverzekering en ziekteverzekering. Samen met de zorgpremie tellen deze thans op tot 13,40%. De werkgeverspremies in Caribisch Nederland zijn sinds 1 januari 2019 zoals weergegeven in tabel 1.

Tabel 1: Werkgeverspremies Caribisch Nederland
 

Huidig

Zorg

11,70

OV

0,30%

ZV

1,30%

Cessantia

0,10%

Totaal

13,40

Deze werkgeverpremies wijzigen niet per 1 januari 2021 en worden daarom op hetzelfde huidige niveau vastgesteld. De zorgpremie wordt door de Minister van VWS vastgesteld en gepubliceerd.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van ‘t Wout

Naar boven