Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-12-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De publicatie is van het type Convenanten en heeft als identifier "stcrt-2020-61180".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2020-61180
Jaargang 2020
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-12-02
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 61180
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rubriek Convenanten
Taal nl
Titel Convenant Rekenmeesterfunctie 2021–2025
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties