Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-11-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2020-61096".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-11-17
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel 6, derde lid, van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB
Identifier stcrt-2020-61096
Jaargang 2020
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Beroepsonderwijs
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-11-23
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 61096
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 17 november 2020, nummer CvTE- 20.01397, houdende wijziging van het Besluit Tijdvakken centrale examinering mbo, studiejaar 2020–2021 in verband met de uitbreiding van afnameperiodes 3, 4 en 5
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties