Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-11-2020 gepubliceerd door Autoriteit Consument en Markt. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2020-60621".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2020-60621
Jaargang 2020
Onderwerp Economie | Markttoezicht
Organisatietype zelfstandig bestuursorgaan
Publicatiedatum 2020-11-19
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 60621
Publicerende organisatie Autoriteit Consument en Markt
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Consultatie van het ontwerpbesluit marktanalyse Hoogwaardige Wholesaletoegang, Autoriteit Consument en Markt
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties