Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-11-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2020-59645".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-11-09
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 31, tweede lid, onderdeel l, van de Participatiewet
Identifier stcrt-2020-59645
Jaargang 2020
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-11-18
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 59645
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 november 2020, 2020-0000105773, tot Wijziging Regeling Participatiewet IOAW en IOAZ in verband met vrijlating van compensatie met CAF 11 vergelijkbare zaken, tegemoetkomingen ingevolge artikelen 49, 49a en 49c van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, en de eenmalige aanvullende financiële bijdrage van de Stichting Zorg na Werk in Coronazorg
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties