Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-11-2020 gepubliceerd door De Fryske Marren. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2020-59539".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Geo informatie (coördinaten) 169974.435 543487.182
Jaargang 2020
Maker De Fryske Marren
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-PlanRuimtelijk-Web-ZM/2.11/xml/MC-DRP-PlanRuimtelijk-Web-ZM.xml
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 8565GJ 64
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2020-11-12
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan identificatie nummer NL.IMRO.1940.BPSON18JCBOOMSMA64-VA01
Straatnaam Jacobus Boomsmastraat
Taal nl
Titel Bestemmingsplan Jacobus Boomsmastraat 64 in Sondel (ongewijzigd vastgesteld)
Type ruimtelijk plan bestemmingsplan
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Verwijzing stcrt-2020-59539
Volgnummer 59539
Woonplaats Sondel