Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-11-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2020-58877".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-11-06
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 17, vijfde lid, van de Financiële-verhoudingswet
Identifier stcrt-2020-58877
Jaargang 2020
Onderwerp Bestuur | Gemeenten
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-11-09
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 58877
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 november 2020, nr. 2020-0000602571, houdende vaststelling van regels voor het verstrekken van een eenmalige specifieke uitkering aan gemeenten ten behoeve van de huisvesting van kwetsbare doelgroepen
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties