Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-11-2020 gepubliceerd door Zuid-Holland. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2020-57399".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Geo informatie (gemeente) Katwijk
Grondslag N.v.t.
Jaargang 2020
Maker Zuid-Holland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-ZM/2.12/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-ZM.xml
Organisatietype provincie
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2020-11-05
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg) Ontwerpbesluit gemeente Katwijk omgevingsvergunning grondwerkzaamheden
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Verwijzing stcrt-2020-57399
Volgnummer 57399