Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-01-2020 gepubliceerd door Heemstede. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2020-5726".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Geo informatie (coördinaten) 103387 484654
Geo informatie (gemeente) Heemstede
Jaargang 2020
Maker Heemstede
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-PlanRuimtelijk-Web-ZM/2.0/xml/MC-DRP-PlanRuimtelijk-Web-ZM.xml
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 2102LM 1
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2020-01-29
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan identificatie nummer NL.IMRO.0397.WPHageveld1-0201
Straatnaam Hageveld
Taal nl
Titel Wijzigingsplan 'Hageveld 1 Heemstede' onherroepelijk
Type ruimtelijk plan wijzigings- of uitwerkingsplan
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Verwijzing stcrt-2020-5726
Volgnummer 5726
Woonplaats Heemstede