Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemstedeStaatscourant 2020, 5726Ruimtelijke plannenWijzigingsplan 'Hageveld 1 Heemstede' onherroepelijk

Logo Heemstede

Op 12 november 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Heemstede het wijzigingsplan ‘Hageveld 1 Heemstede’ met planid NL.IMRO.0397.WPHageveld1-0201 vastgesteld.

 

Tegen het collegebesluit is geen beroep ingesteld.

 

Het besluit en het wijzigingsplan zijn daarmee onherroepelijk geworden.