Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-11-2020 gepubliceerd door Stichting Autoriteit Financiële Markten. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2020-56540".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-10-13
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2020-56540
Jaargang 2020
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Organisatietype zelfstandig bestuursorgaan
Publicatiedatum 2020-11-02
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 56540
Publicerende organisatie Stichting Autoriteit Financiële Markten
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Handhavingsbeleid van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties