Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-10-2020 gepubliceerd door Kapelle. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2020-54347".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Geo informatie (coördinaten) 55721 389051
Jaargang 2020
Maker Kapelle
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-PlanRuimtelijk-Web-ZM/2.11/xml/MC-DRP-PlanRuimtelijk-Web-ZM.xml
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 4421BD 69
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2020-10-21
Referentienummer Ontwerp Wijzigingsplan Biltlaan 69
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan identificatie nummer NL.IMRO.0678.kapbiezWZ007-OW01
Straatnaam van der Biltlaan
Taal nl
Titel Bekendmaking ontwerp wijzigingsplan van der Biltlaan 69 en gecoördineerd ontwerpbesluit Omgevingsvergunning
Type ruimtelijk plan wijzigings- of uitwerkingsplan
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Verwijzing stcrt-2020-54347
Volgnummer 54347
Woonplaats Kapelle