Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-10-2020 gepubliceerd door Laarbeek. De publicatie is van het type Vergunningen en heeft als identifier "stcrt-2020-53456".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Bijlage ontwerpbeschikking Wabo Blauwe Poort|exb-2020-54086
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Geo informatie (coördinaten) 172063.092 393956.635
Jaargang 2020
Maker Laarbeek
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM/2.12/xml/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM.xml
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 5741GA 37
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2020-10-13
Referentienummer HZ_WABO-2020-11665
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Vergunningen
Straatnaam Koppelstraat
Taal nl
Titel Ontwerpbeschikking uitgebreide procedure WABO en verklaring van geen bedenking zonneweide de Blauwe Poort
Type vergunning omgevingsvergunningen
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Verwijzing stcrt-2020-53456
Volgnummer 53456
Woonplaats Beek en Donk