Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-10-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2020-51795".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 3 en 5 van de Kaderwet VWS-subsidies
Identifier stcrt-2020-51795
Jaargang 2020
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-10-08
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 51795
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Medische Zorg en Sport van 30 september 2020, kenmerk 1748317-210588-MEVA, houdende wijziging van de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II in verband met het incidenteel verlengen van de beslistermijn voor het studiejaar 2019–2020 en het toevoegen van nieuwe opleidingscodes
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties